+48 502 222 027

Coraz częściej w literaturze przedmiotu można spotyka się z terminem marketingu muzycznego. Oznacza on wykorzystanie muzyki do osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Narzędzie to można wykorzystywać w procesie podejmowania decyzji odnoszących się do poszczególnych instrumentów marketingowych. Stosowane jest ono przede wszystkim w komunikacji marketingowej, a także coraz częściej w ramach tworzenia nowych produktów.
Marketing muzyczny jako platforma komunikacyjna oparta na muzyce, może wykorzystywać wiele elementów, m.in.:
 • muzykę w reklamach,
 • audiomarketing - wykorzystanie muzyki w przestrzeni publicznej (oprawa muzyczna obiektów),
 • komunikację marki poprzez sponsoring wydarzeń muzycznych (imprezy i koncerty),
 • sponsorowanie treści muzycznych (płyty, streaming) dołączanych do produktów i usług (powodując wzrost ich sprzedaży) – co korzystnie wpływa na wizerunek marki sponsorującej takie dodatki,
 • łączenie kanałów dotarcia do grup docelowych klienta z kampaniami produktów muzycznych (sponsorując takie projekty), akcje pro-sprzedażowe w miejscach odwiedzanych przez fanów muzyki,
 • wykorzystanie komunikacji marki i reklam produktów w kanałach dystrybucji muzyki wykorzystującej nowe technologie (np. aplikacje, media społecznościowe, kanały streamingowe),
 • wreszcie muzyczny content marketing, w szczególności narzędzie trackvertisingu, czyli współpracę artystów i marek, w tym umieszczenie w tekstach utworów i teledyskach produktów, nazw i logotypów.
Obserwując rynek marketingowy w Polsce, najczęściej zwracają uwagę dwie formy marketingu muzycznego: wykorzystanie oryginalnej muzyki w filmach reklamowych w telewizji, internecie i kinie oraz sponsoring festiwali muzycznych i koncertów.

Sponsoring festiwali muzycznych bardzo dobrze wpisuje się w koncepcję zintegrowanej komunikacji marketingowej. Jednym z najnowszych narzędzi komunikacji marketingowej jest marketing doświadczeń, definiowany przez Ph. Kotlera i K. L. Kellera jako: organizowane przez firmę działania i programy, których celem są codzienne lub okazjonalne, mające związek z marką, interakcje z konsumentami, obejmujące wydarzenia sportowe, kulturalne, rozrywkowe i charytatywne, wyróżniając w ramach tej kategorii także: imprezy rozrywkowe, festiwale i imprezy kulturalne. Wymienia się następujące cele sponsoringu wydarzeń: identyfikowanie się z określonym rynkiem docelowym lub stylem życia, podniesienie widoczności firmy lub nazwy firmy, wykreowanie lub wzmocnienie najważniejszych skojarzeń z marką, poprawienie wizerunku firmy, kreowanie doznań i wyzwalanie uczuć, wyrażanie troski o społeczność lub kwestie społeczne, oferowanie rozrywki kluczowym klientom i nagradzanie kluczowych pracowników, stworzenie okazji dla działań marchandisingowych lub promocyjnych.

Autorzy Ph. Kotler i K. L. Keller podkreślają, że udany sponsoring wymaga odpowiedniego doboru wydarzeń, opracowania optymalnego programu oraz mierzenia efektów, a także, iż wydarzenie musi odpowiadać celom marketingowym oraz strategii przygotowanej dla marki. Odbiorcy muszą być dobrani zgodnie z rynkiem docelowym.

Wydarzenie musi być wystarczająco znane, mieć właściwy wizerunek oraz być w stanie wygenerować pożądane efekty. Konsumenci muszą pozytywnie oceniać zaangażowanie sponsora. Idealne wydarzenie powinno mieć unikatowy charakter, nie będąc przy tym oblegane przez zbyt wielu sponsorów. Powinno też łatwo poddawać się towarzyszącym działaniom marketingowym oraz odzwierciedlać lub wzmacniać wizerunek marki lub firmy sponsora. Konstatują: Mierzenie sukcesu wydarzeń jest prawdziwym wyzwaniem. Metoda podażowa pomiaru ocenia potencjalny kontakt z marką, biorąc pod uwagę liczbę relacji w mediach. Metoda popytowa koncentruje się na kontaktach ustalanych na podstawie deklaracji konsumentów. 

Zaobserwować można również bardziej złożone i interesujące, a rzadziej realizowane w Polsce warianty komunikacji na styku świata reklamy, PR i muzyki. Wymykają się one definicjom znanym z literatury. Są to wieloletnie kampanie z jednoczesnym wykorzystaniem wielu produktów muzycznych, a także kilku różnych narzędzi komunikacji. Ten rodzaj platformy marketingowej to połączone działania, mające na celu komunikację z wybraną grupą docelową i wzmocnienie wizerunku marki. Cechą takiej platformy jest możliwość kształtowania jej wedle potrzeb firmy, w celu maksymalizacji efektu. To ważne, w dobie szybkiego rozwoju rynku cyfrowego, funkcji smartfonów, aplikacji muzycznych i serwisów streamingowych.

Długotrwała kampania marketingowa może korzystać z następujących narzędzi marketingu muzycznego:
 • wybór odpowiedniego repertuaru muzycznego do reklam telewizyjnych, kinowych, radiowych i internetowych, w tym kreatywny wybór, odnalezienie właścicieli, wynegocjowanie stawek oraz warunków, przygotowanie umów, koordynację, logistykę, raportowanie, działania od początku pomysłu aż do końca obowiązywania umów; oprócz repertuaru oryginalnego – także profesjonalna produkcja legalnych coverów oraz repertuar z banków dźwięków;

 • oprawa muzyczna obiektów użyteczności publicznej wpływając nie tylko na pozytywny wizerunek, ale także na określone, skuteczniejsze decyzje zakupowe oraz na zjawisko powrotu konsumentów do tych obiektów;

 • sponsoring albo kreacja i organizacja na zlecenie koncertów i dużych wydarzeń oraz mniejszych, np. zamkniętych eventów – komunikacja z konsumentami, kontrahentami lub pracownikami;

 • sponsoring albo kreacja i organizacja na zlecenie imprez klubowych, sezonowych, letnich, zimowych;

 • sponsoring albo kreacja i organizacja cyklicznego, dużego lub małego festiwalu muzycznego;

 • stworzenie aplikacji mobile, aktywności na rynku serwisów streamingowych i mediów społecznościowych;

 • kreacja i organizacja akcji pro-sprzedażowych, np. wydania płyty CD lub DVD premium, ewentualnie virtual premium czy streaming premium (kody, smsy, internet, media społecznościowe);

 • sponsoring – intensywna obecność marki sponsora w ramach promocji istniejących płyt albo serii płyt;

 • wskazania sponsorskie przy audycjach telewizyjnych, radiowych, a także w mediach drukowanych i internetowych;

 • wskazania obecności, w różnych formach, na innych płytach artystów polskich i zagranicznych oraz na kompilacjach;

 • muzyczny content marketing, np. trackvertising - umieszczenie w tekstach utworów i teledyskach produktów czy nazw i logotypów produktów, usług i marek;

 • sojusze marek.

Wymienione narzędzia powinny być wykorzystane zgodnie z planem marketingowym projektu, uwzględniającym w szczególności: ustalenie strategii oraz dopasowanie projektu do potrzeb klienta i grupy docelowej, harmonogramu działań; dobór repertuaru muzycznego i artystów.

Umiejętna, długofalowa strategia łącząca produkty muzyczne z mechanizmami ocieplania wizerunku marek, a także profesjonalne zarządzanie taką komunikacją przez odpowiednio dobrany zespół specjalistów, może zaowocować spektakularnym sukcesem.

Połącz się z nami

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą – skontaktuj się z nami. Napisz maila, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Zachęcamy do bezpośredniego spotkania i prezentacji naszej oferty.